Veckorapport v.39 och v.40

Datum: 
tisdag, 8 Oktober, 2019

 

Brist på studentrepresentanter
Alla studentrepresentantsposter på fakultetsnivå är tillsatta, det ser dock sämre ut på institutionsnivå, det finns i nuläget vakanta studentrepresentantsposter på samtliga institutioner. Sektiontionsordförande har lagt ner mycket tid till att hitta studentrepresentanter vilket har varit en utmaning och vi har fått väldigt lite respons trots utlysningar under kårpresentationer, vid informationsbord och på sociala medier. 

Vid frågor rörande studentrepresentation mejla humsek@gota.gu.se

Nya studieplatser
Sektionsordförande har tillsammans med studentarbetsmijöombuden, campussservice och lokala arbetsmiljökommittén genomfört en arbetsmiljörond  med studenternas arbetsmiljö i fokus. Under rundvandringen gjordes det anmärkningar på trasiga lampor, sladdar som hängde ner från taket och olämpligt placerade studieplatser. 

Vi fick bekräftat att två grupprum på humanisten är färdigbyggda och klara att användas. Under rundvandringen beslutades det även att tre gamla arbetsrum inne i språkskrapan skulle möbleras och användas som extra grupprum. Följande grupprum är nu möblerade och klara att användas: H526c, H526d, H526d, C258 och C458

Utöver dessa grupprum kommer sal F225A att användas som temporär studieplats fram till december då bygget förväntas vara avklarat. 

Studentärende
Det har inkommit ett studentärende gällande en student som tidigare läst franska och som haft problem med att få sina poäng tillgodoräknade för en fortsättningskurs då kriterierna för kursen har ändrats. Vid liknande situationer kan studenter vända sig till överklagandenämnden för högskola. En överklagan görs via deras hemsida https://www.onh.se/

Humanistsektionen styrelsemöte 1
Humanistsektionen har haft sitt första styrelsemöte där ledamöterna gjorde en utvärdering av höstterminens inspark och konkretiserade den antagna verksamhetsplanen för verksamhetsåret 19/20. Sektionsstyrelsen har även fått en ny ledamot, Joanna Svensson som också är ordförande för humanistiska sexmästeriet 

Flytt från språkskrapan
Humanistsektionen har tidigare haft ett rum på plan 6 i språkskrapan vilket användes som förråd och pentry. Det har beslutats att NCC ska få använda pentryt som lunchrum och vi behövde därför flytta från rummet. Nu har vi förråd på plan 2 istället och använder gästmatsalen som pentry fram tills det nya kontoret är färdigbyggt. 

Göta studentkår centralt
Sektionsordförande har deltagit i en workshop tillsammans med de andra heltidarna där vi diskuterade hur Göta studentkår ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Sektionsordförande har även deltagit i ett möte med arbetsgruppen för Göta studentkårs 10-årsjubileum. Det planeras två stora event som kommer äga rum till våren. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>