Veckorapport v.41

Datum: 
tisdag, 15 Oktober, 2019

 

Möte med arbetsgruppen för ett standardiserat arbete för studentrepresentantsutbildningar.
Sektionsordförande har haft sitt andra möte med arbetsgruppen för ett standardiserat arbete för studentrepresentantsutbildningar. Syftet med arbetsgruppen är att den ska arbeta med att utforma ett standardiserat arbetssätt för Göta studentkår när det kommer till , rekrytera, tillsätta och utbilda studentrepresentanter. Som det ser ut idag så finns det inga sektionsöverskridande rutiner utan det är upp till varje enskild sektion hur de vill gå till väga med rekrytering och utbildning för studentrepresentanter.
 

GUS styrelsemöte
Sektionsordförande är ledamot i GUS-styrelse som hade sitt andra sammanträde i veckan. GUS är en förkortning för Göteborgs universitets studentkårer som är ett samarbetsorgan mellan tre av fyra kårer vid Göteborgs universitet. Styrelsen består av GUS presidium och ledamöter från alla medlemskårer, det vill säga, SAKS som är studentkåren för sahlgrenska akademin, Konstkåren och Göta studentkår. Under veckans möte beslutades det bland annat att ge föregående presidiet ansvarsfrihet samt en revidering av GUS styrdokument. 

 

Kampanj om studieplatser.
Detta är andra året som Göta studentkår arbetar med fokusfrågan om studieplatser. Förra året skrev GUS en rapport gällande studieplatser på göteborgs universitet och i denna rapport gjordes det en definition av en god studieplats. Under torsdagen inledde vi vår kampanj om studieplatser genom att märka ut huruvida studieplatser på naturvetarsektionen uppfyller kriterierna för en god. studieplats. Syftet är att göra studenter och anställda medvetna  om vad som faktiskt klassas som en god studieplats och uppmärksamma hur stort antal studieplatser som inte uppfyller kraven. Vi märkte ut studieplatserna genom att placera ut gröna, gula och röda skyltar. De studieplatser med röda skyltar uppfyller inte alls kraven , de med gula uppfyller några av kraven och de med gröna skyltar är goda studieplatser. Om ett par veckor kommer vi att göra en utvärdering och bestämma huruvida vi ska inkludera samtliga sektioner i projektet. 

Du kan läsa mer om vår fokusfråga på: https://www.gotastudentkar.se/fokusfraga

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>