Veckorapport v.42

Datum: 
onsdag, 23 Oktober, 2019

 

Heldag med prefektrådet
Under måndagen deltog sektionsordförande i en heldag med prefektrådet på Ågrenska villan. Under heldagen fick vi ta del av en utbildning om ledningsgrupper och gruppdynamik. Vi fick även en ingående presentation av projektet Humanisten 2020 och vilka möjligheter som kommer finnas i det nya huset. Det planeras b.la en mänd olika event och föreläsningar som kommer äga rum under vårterminen när huset är färdigt.

Studentärende
Det har inkommit ett studentärende där ett flertal studenter anser sig blivit felaktigt bedömda på en tentamen. De menar att kriterierna inte stämde överens med lärandemålen i kursplanen vilket resulterat i att ett flertal blivit underkända. Enligt GUs regler för examination har studenter rätt att begära en muntlig eller skriftlig betygsmotivering från examinator.
GUs regler för examination hittar du här:
https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/rattigheter

Ny arbetsgrupp
Sektionsordförande har blivit tilldelad ytterligare en arbetsgrupp där hon sitter som studentrepresentant i arbetsgruppen för planeringen av Humanistens invigning som kommer äga rum i slutet på april nästa år. Sektionsordförande ser detta som en möjlighet att samarbeta med fakulteten då sektionsstyrelsen planerar ett event för studenterna i samband med invigningen.

Doktorspromotionen
Sektionsordförande och de andra heltidarana representerade Göta studentkår under den årliga doktorspromotionen som är en av de största akademiska högtiderna. Det var en mycket fin tillställning som inleddes med en ceremoni där 195 doktorer fick ta emot diplom, hedersdoktorer hyllades och rektor höll tal.
Efter ceremonin var det ett mingel följt av en stor bankett.  
 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>