Veckorapport v.43 och v.44

Datum: 
tisdag, 5 november, 2019

 

Studentärende
Det har inkommit ett studentärende från institutionen för språk och litteraturer där en lärarstudent stött på problem då hon blivit underkänd på tentamen två gånger och inte kan påbörja sin fortsättningskurs. För att bli antagen på fortsättningskursen behöver hon bli godkänd på tentamen eller ansöka om dispens från antagningskraven. Tyvärr skickade studenten in sin ansökan för sent och den behandlades inte. Sektionsordförande kontaktade studierektorn för ämnet och frågade om studenten kunde få skriva sin tredje omtentamen innan kursen startade men förslaget nekades då instituttionen, enligt reglerna, redan erbjudit två tillfällen för omtentamen. 

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg
Sektionsordförande har deltagit i Högskolepedagogiska konferensen där ett flertal anställda på universitet samlades för att ta del av föreläsningar och workshops gällande pedagogiskt lärande. På agendan fanns det föreläsningar om digitala verktyg för aktivt lärande , workshops om multimodalt lärande och hur man motiverar studenter. Föreläsningarna och workshopsen var mycket lärorika  och sektionsordförande kunde emellanåt bidra med studentperspektiv.

GUS utbildning
Under vecka 44 höll GUS en utbildning/ workshop om studieplatser för studentmiljöombud och andra engagerade studenter. Sektionsordförande, studentarbetsmiljöombud och studenthuvudarbetsmiljöombud deltog i workshopen där vi fick lära oss definitionen av en god studieplats och vad vi kan göra för att påverka arbetsmiljön för studenter.

Nya grupprum
Det finns tre färdigbyggda grupprum inne på humanisten som är klara att användas: C425B, C425C och C425D. Du finner grupprummen på plan 4.
 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>