Veckorapport v.45 och v.46

Datum: 
onsdag, 20 november, 2019

 

Arbetsgrupp för Humanistiska fakultetens vision och strategi
Sektionsordförande och tidigare sektionsordförande Julia Nyberg har blivit placerade i arbetsgrupper som ska ta fram idéer till fakultetens nya vision och strategidokument. Under vecka 45 hade ordförande sitt första möte med arbetsgruppen som planerar att ha ett till möte innan arbetet presenteras för fakultetsstyrelsen. 

Beredningsgruppen för pedagogiskt pris
Ordförande har varit studentrepresentant i beredningsgruppen för pedagogiska priset som hade sitt första och enda sammanträde under vecka 45. Under mötet diskuterades de olika nomineringarna och beredningsgruppen valde ut en person bland de nominerade att föreslå som mottagare av priset. 

Möte med Göta studentkårs arbetsmarknadsstrateg
Göta studentkårs arbetsmarknadsstrateg önskade att få input gällande den kommande arbetsmarknadsmässan Spira Humanisten samt hur studenter vill att GU och Göta ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Ordförande bjöd in styrelsen samt representanter från sektionsföreningarna för att delta i diskussionen. 

Styrelsemöte 
Sektionsstyrelsen hade sitt andra styrelsemöte under vecka 46 där det valdes insparkskoordinatorer.  Stort Grattis till Richard Lagerström, Joanna Svensson och Ersa Holloway som kommer planera vårterminens inspark!

Inför styrelsemötet inkom det en ansökan om sektionsföreningsstatus från en studentgrupp vid teaterstudier,  styrelsen beslutade att bevilja ansökan och vi kan nu välkomna den nya sektionsföreningen Teater Agrell.  

Styrelsen Valde även att fastställa ett per capsulam beslut som togs via mejl där vi beslutade att tillsätta Julia Nyberg som projektledare för Spira Humanisten som kommer äga rum till våren. 

Evenemanget ligger redan ute på facebook där du kan läsa mer: 

 https://www.facebook.com/events/2260699364194269/

Planeringsgrupp för invigning av Humanisten
Sektionsordförande har blivit inbjuden att vara studentrepresentant i planeringsgruppen för invigningen av Humanisten. Planeringsgruppen hade sitt andra sammanträde under vecka 46 där det bl.a diskuterades dekor och preliminära programpunkter. 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>