Veckorapport v.47

Datum: 
måndag, 25 november, 2019

 

Prefektråd med information om den nya restaurangen. 
Under måndagens prefektråd fick vi ta del av en presentation gällande den nya restaurangen som kommer öppna i mitten på januari. Restaurangen kommer vara öppen under lunchtid och det kommer finnas tre varmrättsalternativ, ett av dessa alternativ kommer alltid vara vegetariskt, det kommer även att finnas veganska alternativ under vissa dagar. Det nya caféet kommer ha längre öppettider och servera veganska alternativ varje dag. 

GUS styrelsemöte 3
Sektionsordförande är ledamot i GUS styrelse som hade sitt tredje sammanträde i veckan. GUS är en förkortning för Göteborgs universitets studentkårer som är ett samarbetsorgan mellan tre av fyra kårer vid Göteborgs universitet. Styrelsen består av GUS presidium och ledamöter från alla medlemskårer, det vill säga, SAKS som är studentkåren för sahlgrenska akademin, Konstkåren och Göta studentkår. Under mötet diskuterade vi teman för studentombudets rapport som ska skrivas till våren.

Sammanträde med Humanistiska fakultetens styrelse 
Sektionsordförande är studentrepresentant i humanistiska fakultetsstyrelsen som är det högst beslutande organet på fakulteten. Under tisdagens möte diskuterades fördelning av medel för fakultetsgemensam seminarieverksamhet samt den externa utvärderingen som genomförts vid institutionen för historiska studier. Det beslutades även vem som blir mottagare av årets pedagogiska pris. 

Visionsseminarium med GUS och vicerektor Fredrika Lagergren Wahlin 
GUS anordnade ett visionsseminarium tillsammans med vicerektor Fredrika Lagergren Wahlin där studenter blev inbjudna till diskussion kring GUs nya visionsarbete. Vi pratade om strategier för visionens genomförande bl.a hur GU kan arbeta strategiskt för att stärka kvalitén på utbildningen och hur universitetet kan ta vara på studentinflytande.

Dekanfrukost 
Alla studentrepresentanter på fakultetsnivå blev inbjudna till en dekanfrukost där vi fick samtala med dekanus Marie Demker, prodekan Göran Larsson och vicedekan Pauli Kortteinen. Vi diskuterade hur vi kan stärka relationen mellan fakulteten och studenterna samt hur vi kan arbeta tillsammans för att uppmuntra studentengagemang. 

Uppstartsmöte med Insparkskoordinatorer
Sektionsordförande hade ett uppstartsmöte tillsammans med de nyvalda insparkskoordinatorerna. Under mötet bestämdes det att vårterminens inspark kommer att pågå i två veckor med ca 6 event.
 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>