Veckorapport v.5

Datum: 
onsdag, 5 februari, 2020

 

Inspark 
Insparken fortsatte under vecka 5 med laserdome på onsdagen , filmkväll på fredagen och finalsittning på lördagen. Under filmkvällen visades Little miss sunshine och på finalsittningen fick våra nya studenter äta en god middag på Mercado mexico. Nu är insparken officiellt över och vi hoppas att alla nya studenter som kom på evenemangen hade roligt och känner sig välkomna till sektionen. Nu laddar vi upp för höstens inspark, om du är intresserad av att arrangera nästa inspark kan du mejla: humsek@gota.gu.se 

Studentarbetsmiljöombud. 
Studentarbetsmijöombuden på tre institutioner har avsagt sig sina uppdrag på grund av olika anledningar. I tisdags ersattes studentarbetsmiljöombudet på institutionen för språk och litteraturer dock är uppdraget fortfarande vakant på fyra institutioner. Om du är intresserad av studentarbetsmiljö och vill veta mer om uppdraget är du välkommen att besöka sektionskontoret vi huvudentrén på Humanisten eller mejla: humsek@gota.gu.se 

Studentärende 
Det har inkommit ett studentärende där ett flertal studenter angivit att de inte fått tillgång till kursvärderingar. Enligt Göteborgs universitets studieregler har alla studenter som avslutat en kurs rätt till att anonymt framföra sina erfarenheter och synpunkter på kursen. Du kan läsa mer om studieregler på universitetets hemsida: 
https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/rattigheter

Möte med arbetsgruppen för ett standardiserat arbetssätt kring studentrepresentation. 
Under fredagen träffades arbetsgruppen som ska utveckla ett standardiserat arbetssätt kring studentrepresentation. Under mötet pratade vi bland annat om hur studentrepresentanter ska rapportera efter att de har varit på möten och vilka frågor som är relevanta att svara på. Om du är studentrepresentant och har synpunkter kring vad en rapport borde innehålla kan du mejla: humsek@gota.gu.se    

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>