Veckorapport v.6

Datum: 
måndag, 10 februari, 2020

 

Prefektråd
Sektionsordförande är studentrepresentant i prefektrådet som är ett rådgivande organ på fakulteten bestående av dekan, prodekan och prefekter från samtliga institutioner. Under veckans sammanträde pratades det om lärarutbildningen då det ska tas fram ett nytt förslag på den formella placeringen av ämneslärarprogrammet. Under mötet diskuterades det huruvida fakulteten skulle gynnas av att ta över ämneslärarprogrammet, något som enbart skulle påverka vissa institutioner. Vi fick även en genomgång av det nya samarbetsverktyg som ska införas för hela GU och som främst riktar sig mot anställda på universitetet.   

Utvärdering institutionen för litteratur idéhistoria och religion
Sektionsordförande deltog i den externa utvärderingen på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. En extern utvärdering innebär att personer från andra universitet kommer och genomför en utvärdering av en institution eller ett ämne. I utvärderingen fick sektionsordförande svara på frågor om studentrepresentation och studentärenden på institutionen.  

Matråd 
Under veckan hade det nya matrådet sitt första sammanträde. Matrådet är ett organ med representanter från Eurest och fakulteten, där diskuteras frågor rörande caftéet och restaurangen på Humanisten. Sektionsordförande deltog i mötet och bidrog med synpunkter rörande brist på veganska alternativ samt den låga studentrabatten. 

Kårval 
Fram till 16 februari har du möjlighet att kandidera till kårfullmäktige, Göta studentkårs högst beslutande organ. Som ledamot i fullmäktige  deltar du i fullmäktiges sammanträden ca 3 gånger per termin. Det går att kandidera som enskild ledamot eller som lista vilket innebär att det är flera personer som kandiderar tillsammans. Läs mer på: https://www.gotastudentkar.se/karvalet

Fokusfråga studieplatser 
Under höstterminen genomförde vi en utvärdering av studieplatserna på alla sektioner förutom humanistsektionen då bygget fortfarande pågick och vi ansåg att det var bättre att vänta och genomföra utvärderingen när de nya studieplatserna kommit på plats. 
I utvärderingen placerar vi ut skyltar som är gröna, gula eller röda beroende på kvalitén av studieplatserna. Det var planerat att märka ut studieplatserna på Humanisten under vecka 6, dock uppstod det förhinder för flera personer som skulle delta i utmärkningen och den fick därför skjutas upp. Vi planerar nu att genomföra utvärderingen i slutet på vecka 7. 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>