Vill du arrangera höstterminens inspark?

Snart är det dags att börja preppa inför höstterminens inspark!

Nu söker vi koordinatorer för höstens inspark som kommer att äga rum slutet av augusti till början av september.
Göta studentkårs naturvetarsektion söker fem personer till att koordinera insparken och av dessa inkluderas en projektledare och en kassör.

OBS! Sista anmälningsdagen är den 23:e februari 2019

Vad ska göras innan Insparken?
- Gå igenom relevanta policys och dokument  innan insparken.
- Utbilda phaddrar samt arrangörer.
- Ansvara för att informationen om insparken kommer ut till de nya studenterna via kåren och institutionerna
- Informera och hjälpa sexmästerierna och studentgrupperna om insparken.
- Beställa phadder-/arrangörströjor och dylikt.

Vad ska göras under insparken?
- Synas och vara behjälpliga för både nya studenter och arrangörer. 
- Se till så att arrangörer utför sitt arbete.
- Ingripa vid behov.

Vad ska göras efter insparken?
- Svara på utvärderingen av hur arbetet gick till.
- Skapa en utvärdering för arrangörer och nya studenter.
- Agera valberedare för insparkskoordinatorer.

Vad ska en projektledare göra?
- Koordinera den interna gruppen.
- Vara det exakta ansiktet utåt

Vad ska en kassör göra?
- Hantera kvitton och se till att de kommer in från sexmästerierna och studentgrupperna.
- Ha en kontinuerlig kontakt med Göta studentkårs ekonomiansvarige och se till att hon får kvitton.
- Sammanställa en budget för insparken i samråd med naturvetarsektionens sektionsstyrelse samt ekonomiansvarig för Göta studentkår.

 

Anmälan görs via följande länk: https://goo.gl/forms/qrCb6vfQ9YnImQnN2

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap