Vill du arrangera höstterminens inspark?

Datum: 
måndag, 4 februari, 2019

Snart är det dags att börja preppa inför höstterminens inspark!

Nu söker vi koordinatorer för höstens inspark som kommer att äga rum slutet av augusti till början av september.
Göta studentkårs naturvetarsektion söker fem personer till att koordinera insparken och av dessa inkluderas en projektledare och en kassör.

OBS! Sista anmälningsdagen är den 23:e februari 2019

Vad ska göras innan Insparken?
- Gå igenom relevanta policys och dokument  innan insparken.
- Utbilda phaddrar samt arrangörer.
- Ansvara för att informationen om insparken kommer ut till de nya studenterna via kåren och institutionerna
- Informera och hjälpa sexmästerierna och studentgrupperna om insparken.
- Beställa phadder-/arrangörströjor och dylikt.

Vad ska göras under insparken?
- Synas och vara behjälpliga för både nya studenter och arrangörer. 
- Se till så att arrangörer utför sitt arbete.
- Ingripa vid behov.

Vad ska göras efter insparken?
- Svara på utvärderingen av hur arbetet gick till.
- Skapa en utvärdering för arrangörer och nya studenter.
- Agera valberedare för insparkskoordinatorer.

Vad ska en projektledare göra?
- Koordinera den interna gruppen.
- Vara det exakta ansiktet utåt

Vad ska en kassör göra?
- Hantera kvitton och se till att de kommer in från sexmästerierna och studentgrupperna.
- Ha en kontinuerlig kontakt med Göta studentkårs ekonomiansvarige och se till att hon får kvitton.
- Sammanställa en budget för insparken i samråd med naturvetarsektionens sektionsstyrelse samt ekonomiansvarig för Göta studentkår.

 

Anmälan görs via följande länk: https://goo.gl/forms/qrCb6vfQ9YnImQnN2

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>