Veckorapport v 43

År: 
2018
Vecka: 
43

Styrelsemöte 3

Denna veckan var det dags igen för naturvetarsektionens styrelse att sammanträda för ett möte. Som vanligt rapporterade våra studentrepresentanter om vad som sker på de olika beredningarna de sitter i och sektionsordföranden har även uppdaterat styrelsen om uppdragen han tagit på sig. Två nya studentrepresentanter har tillsatts i bedömargruppen för kvalitetsgranskning. Till denna gruppen återstår 4 lediga platser som du kan söka till. Om du vill ta del av detta och vill ha information så kontakta sektionsordförande Michel.

Vidare i mötet togs beslutet om att ändra Mottagningens namn nästa år till Inspark. Anledningen till detta är att insparksperioden ska ha ett gemensamt namn i Göta studentkår. Sektionsstyrelsen har även startat planeringen för ett evenemang för Göta studentkårs naturvetarsektions medlemmar som kommer att äga rum i början av december. Håll utkik efter detta!

Revideringsgruppen

Naturvetarsektionens ordförande och Göta studentkårs organisationssekreterare reviderat dokument relevanta för insparken. Med Mottagningens namnbyte till Inspark krävdes uppdaterande och reviderande av specifika dokument. I samband med mottagningens slut kommer Göta studentkår samt föregående mottagningskoordinatorer starta rekryteringen av nya koordinatorer till nästa hösts inspark. Snart öppnar anmälningarna till nästa insparkskoordinator så är du intresserad, håll utkik på både hemsidan och Facebooksidan.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap