Veckorapport v 45

År: 
2018
Vecka: 
45

Sektionssammanträdande

Denna veckan började med ett sektionssammanträdande där alla Göta studentkårs sektionssordförande och viceordföranden träffades för att utveckla sektionens samarbete. Många idéer diskuterades och nya projekt och evenemeng kommer att ta fart snart. Efter det var det en sväng till O'learys där vi som medlemmar har lite deals!

Naturvetenskap Life-möte

Om några år kommer stora delar av naturverenskapliga fakulteten flytta till en helt ny byggnad. Idag så är byggnaden i planeringsfas och ordförande Michel tillträdde denna veckan på ett möte med styrgruppen för bygganden. Studenternas röst är superviktigt för det nya bygget så om du har input du vill att styrgruppen ska höra, ta då kontakt med ordförande Michel genom att maila natsek@gota.gu.se eller beök honom på kontoret på Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5A.

Utbildningsberedningen 

På fredagen var ordförande Michel på möte med utbildningsberedningen. Här samlas representanter från varje institution för att diskutera utbildningsrelaterade frågor. En av det viktigaste sakerna som diskuterades handlade om kursutvärderingar. Både Göta studentkår och Göteborgs universitet uppskattar om ni utför kursutvärderingar efter avslutad kurs. detta är ett utmärkt sätt att de univeristetet feedback på kursen ni läst och det är oerhört viktigt för att kursen ska bli bättre i framtiden! 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap