Möten hösten 2018 | Meetings autumn 2018

Allt eftersom fullmäktigemöten planeras kommer mötestiderna, anmälningsformulär samt motionsstopp att dyka upp här. Har du några frågor? Kontakta ordf@gota.gu.se

When all the representative assembly meetings are set, they will end up here with an attendance form and date for last day to send in a motion. Questions? ordf@gota.gu.se

 

Mötestider hösten 2018  |  Meetings autumn 2018

 

24 september.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.30, mötet startar 17.00
Coffee and sandwich from 16.30, the meeting starts at 17.00.

Anmäl dig här!

 

29 oktober.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.30, mötet startar 17.00

 

3 december.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.30, mötet startar 17.00

 

 

För alla fullmäktigemöten gäller följande: Kallelse utkommer senast 20 arbetsdagar innan mötet. Motioner skall vara inkomna senast 15 arbetsdagar innan mötet. Handlingar utkommer senast 10 arbetsdagar innan mötet.

 

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>