Möten hösten 2018 | Meetings autumn 2018

Allt eftersom fullmäktigemöten planeras kommer mötestiderna, anmälningsformulär samt motionsstopp att dyka upp här. Har du några frågor? Kontakta ordf@gota.gu.se

When all the representative assembly meetings are set, they will end up here with an attendance form and date for last day to send in a motion. Questions? ordf@gota.gu.se

 

Mötestider hösten 2018  |  Meetings autumn 2018

 

24 september.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.30, mötet startar 17.00
Coffee and sandwich from 16.30, the meeting starts at 17.00.

Anmäl dig här!

 

29 oktober.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.30, mötet startar 17.00

 

3 december.
Lingsalen, Studenternas Hus. Götabergsgatan 17
Fika från 16.30, mötet startar 17.00

 

 

För alla fullmäktigemöten gäller följande: Kallelse utkommer senast 20 arbetsdagar innan mötet. Motioner skall vara inkomna senast 15 arbetsdagar innan mötet. Handlingar utkommer senast 10 arbetsdagar innan mötet.

 

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap