Fullmäktigeprotokoll

Göta studentkår värdesätter transparens. Här publicerar vi protokoll från alla fullmäktigemöten. Om du behöver se ett underskrivet original, vänligen besök vår expedition på Studenternas hus, Götabergsgatan 17.

Kårfullmäktige sammanträder 4-6 gånger per verksamhetsår.

2019 - 2020

Konstituerande fullmäktigemöte 19/20 | Extrainsatt fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3

2018/2019

Konstituerande fullmäktigemöte 18/19 | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4 | Fullmäktigemöte 5 | Fullmäktigemöte 6

2017/2018

Konstituerande fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4 | Fullmäktigemöte 5

2016 / 2017

Konstituerande fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4 | Fullmäktigemöte 5 | Fullmäktigemöte 6

2015 / 2016

Konstituerande fullmäktigemöte | Stadgetolkningsnämndens protokoll från konstituerande fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4 | Fullmäktigemöte 5

2014 / 2015

Konstituerande fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4 | Fullmäktigemöte 5 | Fullmäktigemöte 6

2013 / 2014

Konstituerande fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4

2012 / 2013

Konstituerande fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4 | Fullmäktigemöte 5

2011 / 2012

Konstituerande fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4 | Fullmäktigemöte 5 | Fullmäktigemöte 6 | Fullmäktigemöte 7

2010 / 2011

Konstituerande Fullmäktigemöte | Fullmäktigemöte 1 | Fullmäktigemöte 2 | Fullmäktigemöte 3 | Fullmäktigemöte 4

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>