Protokoll från kårstyrelsemöten

Göta studentkår värdesätter transparens. Här publicerar vi protokoll från alla kårstyrelsemöten. Om du behöver se ett underskrivet original, vänligen besök vår expedition på Studenternas hus, Götabergsgatan 17.

2019 - 2020

Konstituerande styrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4

2018 - 2019

Konstituerande styrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10 | Kårstyrelsemöte 11

2017 - 2018

Konstituerande styrelsemöte  | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kåstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8

2016 - 2017

Konstituerande styrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8

2015 - 2016

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10

2014 - 2015

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10

2013 - 2014

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10

2012 - 2013

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10 | Kårstyrelsemöte 11 | Kårstyrelsemöte 12 | Kårstyrelsemöte 13 | Kårstyrelsemöte 14 | Kårstyrelsemöte 15 | Kårstyrelsemöte 16 | Kårstyrelsemöte 17

2011 - 2012

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Extrainsatt kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10 | Kårstyrelsemöte 11 | Extrainsatt kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 12 | Kårstyrelsemöte 13 | Kårstyrelsemöte 14 | Kårstyrelsemöte 15 | Kårstyrelsemöte 16

2010 - 2011

Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Per capsulam-beslut | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10 | Per capsulam-beslut | Kårstyrelsemöte 11 | Extrainsatt kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 12 | Kårstyrelsemöte 13 | Kårstyrelsemöte 14 | Kårstyrelsemöte 15 | Kårstyrelsemöte 16

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>