Protokoll från kårstyrelsemöten

Göta studentkår värdesätter transparens. Här publicerar vi protokoll från alla kårstyrelsemöten. Om du behöver se ett underskrivet original, vänligen besök vår expedition på Studenternas hus, Götabergsgatan 17.

2018 - 2019

Konstituerande styrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4

2017 - 2018

Konstituerande styrelsemöte / inaugural board meeting | Kårstyrelsemöte 1 / Union board meeting 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kåstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8

2016 - 2017

Konstituerande styrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8

2015 - 2016

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10

2014 - 2015

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10

2013 - 2014

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10

2012 - 2013

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10 | Kårstyrelsemöte 11 | Kårstyrelsemöte 12 | Kårstyrelsemöte 13 | Kårstyrelsemöte 14 | Kårstyrelsemöte 15 | Kårstyrelsemöte 16 | Kårstyrelsemöte 17

2011 - 2012

Konstituerande kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Extrainsatt kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10 | Kårstyrelsemöte 11 | Extrainsatt kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 12 | Kårstyrelsemöte 13 | Kårstyrelsemöte 14 | Kårstyrelsemöte 15 | Kårstyrelsemöte 16

2010 - 2011

Kårstyrelsemöte 1 | Kårstyrelsemöte 2 | Kårstyrelsemöte 3 | Kårstyrelsemöte 4 | Kårstyrelsemöte 5 | Kårstyrelsemöte 6 | Kårstyrelsemöte 7 | Kårstyrelsemöte 8 | Per capsulam-beslut | Kårstyrelsemöte 9 | Kårstyrelsemöte 10 | Per capsulam-beslut | Kårstyrelsemöte 11 | Extrainsatt kårstyrelsemöte | Kårstyrelsemöte 12 | Kårstyrelsemöte 13 | Kårstyrelsemöte 14 | Kårstyrelsemöte 15 | Kårstyrelsemöte 16

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap