Kårstyrelsen 2019/20

Kårstyrelsen ansvarar för kårens organisation, ekonomi och egendom.

Dagordning och handlingar >>

Kårordförande 
Axel Andersson

Vice kårordförande 
Sandra Magnusson

Organisationssekreterare 
Anneli Arohlén

Eventansvarig
Stefano De Romanis

Ledamöter
Matilda Svanberg
Catrin Josefsson
 

Vill du komma i kontakt med kårstyrelsen? Mailadressen är ordforande@gota.gu.se

Vill du kandidera till kårstyrelsen? Kontakta ordföranden på adressen ovan.

Alla medlemmar kan skicka in motioner till Göta studentkårs fullmäktige, kårstyrelse eller sin sektionsstyrelse. För att motionera till fullmäktige eller kårstyrelsen skickar du ett mail till org.sek@gota.gu.se. Frågor? Kontakta ordföranden eller vice ordförande för att få hjälp.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>