Lediga uppdrag

I menyn till vänster finns information om lediga uppdrag. Nedan finns beskrivningar av vad de olika organisationerna jobbar med för uppdrag.

De olika organisationerna

Göta studentkår
Göta studentkår behöver alltid engagerade studenter som vill påverka. Det finns massor av olika sätt att engagera sig inom kåren. Allt från uppdrag inom utbildningspolitiska frågor till pubverksamhet! Ta chansen att spetsa till ditt CV, träffa nya människor och samla på ny kunskap!  

Göteborgs universitets studentkårer - GUS
GUS är ett av Göta studentkårs samarbetsorgan, där vi tillsammans med de andra kårerna vid Göteborgs Universitet påverkar universitetet. GUS behöver starka studentrepresentanter till diverse uppdrag från biblioteksnämnden till universitetsstyrelsen. 

Göteborgs förenade studentkårer - GFS
GFS är en lokal samarbetsorgan som jobbar med politisk påverkan på kommunalnivå. Tillsammans med alla studentkårerna i Göteborg arbetar vi mot politikerna. GFS behöver studenter för olika tester, utredningar, studentrepresentantsuppdrag och så vidare. 

Sveriges förenade studentkårer - SFS
SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap