Skip to main content
kogvet logga

Sektionsföreningen KogVet

KogVet är en sektionsförening för dig som studerar kognitionsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Vi är en utbildningsbevakande organisation vars syfte är att främja programmets utbildningskvalité och studenternas intresse för kognitionsvetenskap. Detta gör vi genom att arrangera aktiviteter såsom kvalitativa kursutvärderingar, föreläsningar och event, samt facilitera dialogen mellan studenter och programledning. Årligen genomför vi en inspirationsdag som går under namnet Cognitive Science Day. Till detta event bjuder vi in intressanta föreläsare från både akademi och näringsliv med syfte att lyfta fram olika framtida möjligheter, samt utveckla relationerna mellan studenter och näringsliv.

KogVet verkar under Göta Studentkår och drivs av de studenter som är medlemmar i föreningen. Om du är intresserad av att veta mer om vår verksamhet är du varmt välkommen att höra av dig till oss via någon av våra kanaler!

KOGVET