Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Fakultetens beredningsgrupp för pedagogiskt pris och studiemiljöpris ska bereda utmärkelser för lärare och personal som utmärkt sig inom pedagogik och studiemiljö på samhällsvetenskapliga fakulteten.

Uppdragsorgan:
Beredningsgrupp för pedagogiskt pris och studiemiljöpris
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson:
Lucas Fritzon
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska