Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Fakultetens beredningsgrupp för utbildning där man diskuterar och bereder frågor gällande den utbildning som bedrivs på den samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Uppdragsorgan:
Beredningsgrupp för utbildning
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson:
Charlotta Pettersson
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska