Skip to main content
SG Geovetenskaper - två kontinenter i havet

SG Geovetenskaper

SG Geovetenskaper vänder sig främst till dig som studerar antingen geovetenskap eller geografi vid Göteborgs Universitet.

Studentgruppens främsta uppgift är att ägna sig åt utbildningsfrågor samt studiesocial verksamhet, alltså aktiviteter som främjar våra studenter.

Har du några frågor eller är missnöjd med något gällande din utbildning? Kontakta oss gärna här via vår Facebook-sida, via e-post eller kom på våra möten. Det kan exempelvis handla om kursutbudet, sen rättning av tentor, din studiemiljö eller att viktig information inte kommer ut i tid.

English:

SG Geovetenskaper is primarily for those studying either earth sciences or geography at the University of Gothenburg.

The student group's main task is to engage in educational issues and in study social activities, ie activities that promote our students.

Do you have any questions or are unhappy with anything regarding your education? Feel free to contact us via our Facebook page, by email or show up at our meetings. This may include, for example, inadequate courses, late correction of exams, your study environment or important information not coming out on time.

SG Geovetenskaper - två kontinenter i havet