Skip to main content
Bild av Humanistiska fakulteten

Var med och välj prefekt till Institutionen för kulturvetenskaper

Nu påbörjas arbetet med att välja ny prefekt på Institutionen för kulturvetenskaper. Prefekt är chef och den som har ansvar för verksamheten på institutionen, alltså en väldigt viktig roll. Vi som studenter påverkas självklart av vem som är prefekt och får därmed vara med i institutionens valberedning, så låt oss ta chansen!

Nu behövs du! Du kan bli studentrepresentant i valberedningen för prefektval. Valberedningens arbete går ut på att hantera de nomineringar som inkommit och förorda den kandidat som valberedningen finner lämpligast. Valberedningen består av representanter från universitetet, en doktorandrepresentant och en studentrepresentant. Du är med och för in studenternas perspektiv i valet där valberedningen har väldigt mycket informell makt. Du gör ett viktigt jobb för dig och dina medstudenter, och att ha varit ledamot i en valberedning vid Göteborgs universitet är dessutom en mycket bra merit att ha på sitt CV. 

Visst låter det spännande? Inkom med din ansökan senast 10/2.  

 

Vill du veta mer? Maila humsek@gota.gu.se