Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Uppdragsorgan:
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Typ av uppdrag:
Doktorandrepresentant
Fakultet/Institution:
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Kontaktperson:
Felix Larsvik
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska