Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Prefektsbeslutsmöte är korta möten då prefekten (den högsta chefen) vid institutionen fattar beslut som har diskuterats och beretts i andra organ. Som studentrepresentant är ditt uppdrag att bevaka de beslut som fattas och bidra med studenternas perspektiv om det uppstår några frågor. 

Du som söker behöver vara intresserad av frågor som rör din utbildning, samt studera vid Institutionen för kulturvetenskaper. Det spelar ingen roll om du studerar fristående kurser eller inom ett program. Du behöver även vara medlem i Göta studentkår. Mötesarvode utgår. Hör av dig till humsek@gota.gu.se för att anmäla ditt intresse eller för att få mer information. 

Uppdragsorgan:
Prefektsbeslutsmöte
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för kulturvetenskaper
Kontaktperson:
Daniel Johansson
Mötesarvode:
Ja