Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

FOFU är en beredningsgrupp till institutionsrådet vid Institutionen för historiska studier. Här diskuteras frågor som rör forskning och forskarutbildning, och du bidrar med de forskarstuderandes perspektiv på frågorna. 

Du som söker behöver vara forskarstuderande vid Institutionen för historiska studier samt medlem i Göta studentkår. Hör av dig till humsek@gota.gu.se för att anmäla ditt intresse eller få mer information.

Uppdragsorgan:
Forskning och forskarutbildning (FOFU)
Typ av uppdrag:
Doktorandrepresentant
Fakultet/Institution:
Institutionen för historiska studier
Kontaktperson:
Daniel Johansson