Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Prefekten ska regelbundet ha beslutsmöten där en studentrepresentant ska ges möjlighet att närvara vid beslut i utbildningsrelaterade frågor.

Uppdragsorgan:
Prefektens beslutsmöte IPS
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska