Skip to main content

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Representanter för respektive lärarprogram, skolhuvudmän samt studentrepresentanter bedriver operativt arbete med utveckling och uppföljning av VFU bereder programspecifika utvecklingsmål för VFU.

Uppdragsorgan:
VFU samverkansgrupp Kompletterande Pedagogisk Utbildning förhöjd studietakt (KPU-f)
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska