Skip to main content

RESTRIKTIONERNA BORTA- VAD GÄLLER NU?

Regeringen har äntligen släppt restriktionerna och självklart följer universitetet utvecklingen i samma riktning, men inte lika snabbt. Det kommer att ske en successiv återgång till campus under resterande dagar av februari samt mars. I april är alltså tanken att all undervisning ska ske på campus igen. 

Något som också bör understrykas är att det är först till kvarn på de grupprum som finns inne på campus förutom de grupprum som har kodlås och är låsta. Endast om man bokat dessa grupprum får man lov att använda dessa grupprum. Dessa kommer att vara bokningsbara igen under v.9 eller v.10 så håll utkik! 

OBS! Dessa grupprum ska inte användas om man inte är i behov av den tekniska utrustningen som finns där inne då det kan finnas grupper eller personer som behöver dem. 

Vi humanister får hålla tillgodo också då många andra fakulteters studenter väljer att studera hos oss just nu. Detta som allmänt känt är på grund av ombyggnationer på Handels, Naturvetarsektionen, Samhällsvetarnas bibliotek som är stängt samt att vårt eget bibliotek är obrukbart för arbete på grund av borrningar i Västlänken. 

Fler studieplatser är dock på väg, du kan läsa om dem nedan på knappen!