Skip to main content
  • Välkommen till
    Samhällsvetarsektionen
PRESIDIUM

PRESIDIUM

Samhällsvetarsektionen
Chairman Siri Larsson

samsek@gota.gu.se | 073 - 612 44 83

Vice chairman Viktor Sjödahl

vice.samsek@gota.gu.se | 070 - 760 98 35

Labor market fair

sesam@gota.gu.se

 

Feel free to like our Facebook page  or follow us on Instagram to keep up to date with what's happening in the section!

 

Welcome to us!

Here at Göta student union's social science section (samsek) you will find lots of information you might need as a social science student. We at samsek work together with our associations with everything from education monitoring and work environment to study social services and the labor market.

We appoint student representatives at our departments and at the faculty, receive student matters and support the events and engagements that exist among all students.

Here at Samsek, you as a student can get involved through our section board and our associations. Do you want to know which association is right for you? Then scroll down and you can find all our associations and how to get in touch with them. Are you missing a section association? We at Samsek's presidium are more than happy to help you start one and are there to support you and your fellow students. Of course, all students are welcome to get involved!

Where can you find us? Samsek is led by a presidium that has a full-time mission. You can find the office at Campus Haga, Sprängkullsgatan 19, second floor, first door on the left. Office hours vary as we in the presidency are often in meetings with the faculty or with students. It is therefore always good to contact us and book an appointment.

We are here for you! Don't hesitate to get in touch if you have any questions or concerns during your studies. Until then, see you in the corridors!

 

In focus

En samlad röst!
Mycket av att vara studentpolitiskt ansvarig går ut på att vara uppmärkSAM.
BLOD, svett och tårar.

Panik. Svett. Blod. Har jag med mig? Nej, fan! Rotar igenom väskan. En gång till.

Framtidens stressfulla tillbakablick
Framtidens stressfulla tillbakablick - en debattartikel om SGS yrkande på hyreshöjningar.

Cool stuff on samsek

Book premises

Book Café Haga, the Terrace bar or a classroom for your event or meeting? Look further down!

Does your association need financial support? We will fix it!

Become a student representative!

Vacant assignments at samsek can be found here.

Manuals specially designed to answer all your questions.

Boka lokal för möte, föreläsning och liknande

Obs! Bokningen måste innehålla föreningens egen mejladress, dvs. [förening]@gota.gu.se. Bokningar från privata mejladresser behandlas ej. 

Observera också att detta formulär endast är till för ICKE-FESTLIGHETER. Om du vill boka en lokal för fest och alkohol-servering, använd formuläret nedanför detta som heter Boka lokal för fest.

Beskriv om ni behöver någon särskild teknik eller om det finns andra önskemål.
Detta behövs för att vi ska kunna ge rätt access till ditt GU-kort.
På ett ungefär.

Boka lokal för fest

Ansvarsförbindelse gällande för fester/arrangemang i Kafé Haga


Allmänna regler och ansvar

•    Festansvarig(a) ska ha god kännedom om utrymningsplaner - nödutgångar, brandsläckare, säkerhetsrutiner etc. och vara väl förtrogen med brandskyddet samt ha erforderlig kunskap om rutinerna för larm och låsning av lokalerna, se även https://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/sakerhet/
•    Vid bokning ska alkohollagen följas och regelverket för fest/arrangemang inom Göteborgs universitet, enligt: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1420/1420812_riktlinjer-avseende-nyttjande-av-gu-loklar-f--r-fest-20111207.pdf
•    Kopia på deltagarlista ska finnas och kunna överlämnas vid begäran från säkerhetsfunktionen på Campusservice Haga.
•    Rökning samt användande av teaterrök, fyrverkerier, marschaller, levande ljus och liknande är inte tillåten inom universitetets lokaler eller utanför i anslutning till universitetets lokaler
•    Övernattning i universitetets lokaler är förbjudet.
•    Utbildad ordningsvakt ska anlitas beroende på antalet festdeltagare. Ordningsvakt skall beställas från något av universitetet upphandlat bevakningsbolag. Säkerhetsfunktionen på Campusservice Haga ska informeras i förväg och bedömmer behovet av ordningsvakt.
•    Arrangören ansvarar för att eventuell ordningsstörning hanteras på rätt sätt och att hänsyn tas till grannar och närboende.
•    Efter arrangemang ska lokalen vara fullt återställd och städad enligt checklista. Listan ska vara Campusservice Haga tillhanda senast kl 06.00 efter avslutat arrangemang. Listan skickas via mejl till: lokalvard.haga@gu.se . Vid brister får festarrangören stå för kostnader för extra städning och sophantering.
•    Eventuella skador på lokaler, inredning eller andra merkostnader som kan uppstå i samband med festen/arrangemanget ersätts till fullo av den/de ansvariga för festen/arrangemanget.
•    Ansvariga bokare ska vara nykter under evenemang.

Obs!

Observera att senaste möjliga sluttid är 03.00. Bokningar som bryter mot dessa regler kommer automatiskt att avslås.

Söndag-torsdag kan man boka 16-03, fredag och lördag kan man boka 16-01

Detta behövs för att vi ska kunna sätta rätt behörigheter på ditt GU-kort.
Detta behövs för att vi ska kunna sätta rätt behörigheter på ditt GU-kort.

Om avsikten är att servera alkohol krävs att samtliga frågor besvarats med 'ja' och att kopia på beslut från resursförvaltningen lämnas till expedition på Samhällsvetarsektionen vid Göta studentkår dagen innan eventet.

Observera också att detta endast är en bokningsförfrågan och anses inte vara en bekräftad bokning förrän du får besked från Samhällsvetarsektionen om att bokningen är helt godkänd samt att alla ovanstående kriterier har mötts.

The associations are your way to a richer student life!

Get to know all our wonderful associations! We have associations that deal with everything from sports to educational monitoring. If you don't find something you like, it's easy to start your own association.

Samsek on instagram

Follow the Sociology section on Instagram so you don't miss any of the fun going on.

@gotasamsek