Oktober, 2018

Välkomna häxor, varulvar och diverse monster till ett hemsökt och nedsläckt Studenternas hus. Denna afton spelas skräckrelaterade brädspel med själar som insats. Ta med er vin från Draculas vinkällare...
http://www.ssco.se/nobellotteriet/
Nu är det dags att boka in tisdagen den 30 oktober i din kalender! Spira Pedagogen HT2018 är mässan som ger dig inspiration till ditt framtida yrkesliv efter dina studier på Pedagogen och kan hjälpa d...
Humanistsektionens styrelse har sitt fjärde styrelsemöte. Alla medlemmar är välkomna. 
Humanistsektionens styrelse sammanträder för verksamhetsåret andra styrelsemöte. Välkomna! 
Framtidsverket bjuder i samarbete med Göta studentkår in till Inspirationsmingel för lärarstudenter i Göteborg! Här bjuds du som student på god mat, får lyssna till inspirerande och kompetensutvecklan...
Framtidsverket bjuder i samarbete med Göta studentkår in till Inspirationsmingel för socionomstudenter i Göteborg! Här bjuds du som socionomstudent på god mat, får lyssna till inspirerande och kompete...

Pages

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap