december, 2018

Veckorapport v. 50  Styrelsemöte Samhällsvetarsektionens styrelse samlades under tisdagen för höstens femte styrelsemöte. Under mötet diskuterades bland annat sektionens nya festutskott pinSAM, G...
Dear IT student! Come and join your study colleagues and have a nice time at the annual X-mas pub here at Lindholmen! Stay tuned and follow the event on FB:https://www.facebook.com/events/33...
Dear IT student of Johanneberg and Lindholmen!Did you know that we have 3 party associations and also many associations dealing with e.g Gaming, Hackathons and even Lab-work with 3d printers etc.? We...
 Verksamhetsdialog med rektor En gång per termin träffar prefekterna och fakultetsledningen universitetets rektor för en verksamhetsdialog. Då ges tid att diskutera aktuella och viktiga frågor fr...
COME AND JOIN US FOR SOME CHRISTMASY BREAKFAST Every year, Göta studentkår invites all members to a breakfast at Studenternas Hus. Bring your Göta-ID and enjoy some porridge, Christmas ham and ma...
COME AND JOIN OUR BOARD MEETINGAre you a member of Göta studentkår IT section and interested what the section board is dealing with? Which and how we make decisions? Or do you have some nice ideas you...

Pages

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap