februari, 2019

Kårstyrelsemöte 7 Alla medlemmar har närvarorätt såvida styrelsen inte beslutar att stänga hela eller delar av mötet. Dagordning och handlingar kommer finnas tillgängliga senast 3 dagar innan möt...
ARE YOU AN INTERNATIONAL STUDENT AND WANT TO KNOW HOW TO FIND A JOB IN SWEDEN? The IT faculty and the initiative Move to Gothenburg offer a career program for all international students at the IT...
Välkomna till humanistsektionens kontor för fika och sticklingbyte!https://www.facebook.com/events/267525220569870/
Är det dags att börja söka deltids- eller sommarjobb? Eller tar du snart examen?Kom till CV- och LinkedIn workshop organiserat av GÖSTA och Göta studentkår. I workshopen lära du dig Academic Work'...
Veckorapport v. 4-5 StyrelsemöteSamhällsvetarsektionens styrelse hade sitt första möte för terminen och det sjätte för verksamhetsåret. Den stora punkten på dagordningen var uppföljning av verksa...
Fullmäktigemöte 4Alla medlemmar i Göta studentkår här närvarorätt när fullmäktige sammanträder.Handlingar och dagordning finns tillgängliga senast 10 dagar innan datumet för mötet.Till handlingar och...

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>