Internet Governance and Human Rights Conference

Internet Governance and Human Rights Conference

Plats:
SKF-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1
Tid:
Tuesday, 24 April, 2018 - 08:00

Who controls the Internet? How does cyberspace affect human rights? 

The student group On the Margins from the Department of Social Work invites for a whole day conference with researchers, activists and influencers within the realm of internet governance and human rights, free of charge! 

Background: 
The Internet has arguably become the most crucial infrastructure in contemporary society, yet its governance remains somewhat obscure. Governments, companies, engineers, activists and researchers come together to develop principles, norms, rules, procedures, and programmes that shape the evolution and operation of the Internet. What does this Internet governance mean for human rights, for example, in relation to privacy, online freedoms and various accessibility-related issues? This conference brings leading scholars and practitioners to the University of Gothenburg to share their knowledge and debate the issues.

Speakers:
JAN SCHOLTE, University of Gothenburg
"What is Internet Governance?"

NICOLA LUCCHI, University of Jönköping 
"Reshaping the boundary of freedom of expression in the Digital Age: Internet and Media Pluralism" 

MARINA SVENSSON, University of Lund 
"Human Rights and the Internet in China: New Frontiers and Challenges" 

NIELS TEN OEVER, University of Amsterdam 
"Internet architecture, governance and values in times of ossification and commercialization" 

JEAN-JACQUES SAHEL, ICANN, London 
"Addressing human rights: the opportunity and responsibility of civil societies participation in Internet Governance"

Schedule:
• 8.00 - 9.00 - Coffee breakfast registration 
• 9.00 - 9.10 - Welcome words 
• 9.10 - 9.55 - Jan Scholte 
• 9.55 - 10.00 - Stretching break 
• 10.00 - 10.45 - Nicola Lucchi 
• 10.45 - 11.05 - Fika break 
• 11.05 - 11.50 - Marina Svensson 
• 11.50 - 13.05 - Lunch break
• 13.05 - 13.50 - Niels ten Oever 
• 13.50 - 14.10 - Fika 
• 14.10 - 14.55 - Jean-Jacques Sahel

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap