Konstituerande fullmäktigemöte 2019/2020

Konstituerande fullmäktigemöte 2019/2020

Plats:
Lingsalen, Studenternas hus
Tid:
lördag, 27 april, 2019 - 10:00

Välkommen till Göta studentkårs konstituerande fullmäktigemöte för verksamhetsåret 19/20.

Dagordning och handlingar finns på den här länken >>

Mötet kommer att äga rum den 27/4 med start klockan 10:00 i Lingsalen på Studenternas hus. Mötet förväntas hålla på under hela dagen med avbrott för lunch. (Göta bjuder på lunch)

För att vi skall kunna planera antalet luncher behöver du anmäla din närvaro. Detta göres senast 21/4 på följande adress.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVTmfpPdU6YzKHIWHF6oHVl0y5ccF0rpnko10SV2KSjMVyeg/viewform

Fullmäktige är Göta studentkårs högst beslutande organ. Där sätts ramar för Göta studentkårs verksamhet, budget och andra övergripande frågor. De har bland annat som uppgift att välja styrelse och heltidare för Göta studentkår vilket sker på konstituerande fullmäktige.

I fullmäktige finns både enskilda ledamöter och så kallade listor, vilka ungefär motsvarar politiska partier eller koalitioner där medlemmar med liknande intressen för kåren gått samman. Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter.

Handlingarna skickas ut senast 12/4 och kommer därefter även att finnas tillgängliga på Göta studentkårs hemsida.

Alla Göta studentkårs medlemmar har närvaro- och yttranderätt under konstituerande fullmäktigemöte.

De har bland annat som uppgift att välja styrelse och sektionsstyrelser för Göta studentkår vilket sker på konstituerande fullmäktige.

Välkommen!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>