Konstituerande fullmäktigemöte 2019/2020

Konstituerande fullmäktigemöte 2019/2020

Plats:
Lingsalen, Studenternas hus
Tid:
lördag, 27 april, 2019 - 10:00

Välkommen till Göta studentkårs konstituerande fullmäktigemöte för verksamhetsåret 19/20.

Dagordning och handlingar finns på den här länken >>

Mötet kommer att äga rum den 27/4 med start klockan 10:00 i Lingsalen på Studenternas hus. Mötet förväntas hålla på under hela dagen med avbrott för lunch. (Göta bjuder på lunch)

För att vi skall kunna planera antalet luncher behöver du anmäla din närvaro. Detta göres senast 21/4 på följande adress.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVTmfpPdU6YzKHIWHF6oHVl0y5ccF0rpnko10SV2KSjMVyeg/viewform

Fullmäktige är Göta studentkårs högst beslutande organ. Där sätts ramar för Göta studentkårs verksamhet, budget och andra övergripande frågor. De har bland annat som uppgift att välja styrelse och heltidare för Göta studentkår vilket sker på konstituerande fullmäktige.

I fullmäktige finns både enskilda ledamöter och så kallade listor, vilka ungefär motsvarar politiska partier eller koalitioner där medlemmar med liknande intressen för kåren gått samman. Fullmäktige består av upp till 21 ledamöter.

Handlingarna skickas ut senast 12/4 och kommer därefter även att finnas tillgängliga på Göta studentkårs hemsida.

Alla Göta studentkårs medlemmar har närvaro- och yttranderätt under konstituerande fullmäktigemöte.

De har bland annat som uppgift att välja styrelse och sektionsstyrelser för Göta studentkår vilket sker på konstituerande fullmäktige.

Välkommen!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap