Tacksamgalan 2019

Tacksamgalan 2019

Plats:
Kafé Haga
Tid:
torsdag, 16 maj, 2019 - 18:00

[English below!]

Välkomna till TackSAM-galan 2019!

Den 16 maj går Samhällsvetarsektionens årliga (nåja) gala för sektionens alla eldsjälar av stapeln!

Skådespelare, artister och idrottsstjärnor i all ära, men det finns de som gjort sig än mer förtjänta av en gala, och det är ni! Verksamhetsåret 18/19 rör sig mot sitt slut, och vilket år det har varit!

Ingenting av det som gjorts hade dock kunnat göras lika bra om det inte vore för er, något vi vill understryka genom att bjuda in de som varit aktiva i sektionens arbete till en kväll som sent ska glömmas. Storslagen musik, dåligt synkade värdar och stel stämning när tacktal avbryts av ett pressat program utlovas. Under kvällen kommer åtta priser delas ut i åtta olika kategorier, nomineringsformulär kommer att komma ut i dagarna. Dessutom kommer alla studentrepresentanter att uppmärksammas med grandios medaljcermoni!

En trerätters middag kommer att serveras och utrymme för spex och tal kommer lämnas i schemat, dessa bör dock anmälas till Elin eller Patrik på förhand. Den 16 maj ses vi, finklädda och redo att tillsammans pensionera detta verksamhetsår med glitter och glamour!

Info om kvällen:
När? 16 maj 18.00, till bords 19.00
Var? Kafé Haga
Inbjudna? Alla i styrelserna för studentgrupperna som är knutna till och verkar vid Göta studentkårs Samhällsvetarsektion, alla studentrepresentanter, Spira-projektgruppen och Samhällsvetarsektionens styrelse. Har din studentgrupp haft 2 styrelser under året ska båda styrelserna bjudas in.
Pris? 40 kronor.

Hur betalar man? Swisha 40kr till 123 511 86 66 (Göta studentkår), och i meddelanderutan skriver ni "Gala Förnamn Efternamn".
- Exempelvis: "Gala Anders Andersson".

Vi kommer INTE att ha någon bar under kvällen, utan det är medtag egen dryck efter preferenser (bring youre own booze) som gäller!

Anmälan sker via följande formulär: https://forms.gle/Zef88TUQeTkMNbt8A

Vill du nominera någon till ett pris eller läsa mer om vilka priser som delas ut hittar du det här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer60HYkfRKls--TOfzBK7DzLWAhnza226b2tnHsHgtYDV2nA/viewform

Notera att först till kvarn via anmälningslänken gäller, maximalt 150 gäster!

_________________________________________________

Welcome to TackSAM-galan 2019!

On May 16, the Social sciences section's gala for the students engaged in the sections work will take place!

Actors, artists and sports stars in all honor, but there are those who have earned a gala even more, and that’s you! The 18/19 operational year is moving towards its end, and what a year it has been!

Nothing of what has been done could however have been done if it were not for you, something we would like to emphasize by inviting those who have been active in the section's work for an evening that is not going to be forgotten. Great music, poorly-synced hosts and stiff atmosphere when thank-you speeches are interrupted by a pressed program is promised. During the evening, eight awards will handed out in eight different categories, nomination forms will come out soon. In addition, all student representatives will be thanked in a grandiose medal ceremony!

A three-course dinner will be served and there will be room for spex and speeches in the schedule, but these should be notified to Elin or Patrik in advance. On May 16 we will meet, dressed up and ready to together retire this operational year with glitter and glamor!

Info about the evening:
When? May 16, 18.00
Where? Kafé Haga
Invited? All the boards of the student groups that are attached to Göta studentkårs Social sciences section, all student representatives, the Spira project group and the Social sciences section's board. If your student group has had 2 boards during the year, both boards are invited.
Price? 40SEK

There is no bar open at this event, but you can bring youre own beverages!

Registrate through the following form: https://forms.gle/Zef88TUQeTkMNbt8A

Nominate for prizes via the following form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer60HYkfRKls--TOfzBK7DzLWAhnza226b2tnHsHgtYDV2nA/viewform

How do i pay? Swisha 40kr to 123 511 86 66 (Göta studentkår), and in the notificationform type "Gala Förnamn Efternamn".
- Example: "3Gala Anders Andersson".

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>