Utbildning: Strep 1 9/2

Utbildning: Strep 1 9/2

Plats:
A1 311, Pedagogens A-hus, Västra Hamngatan 25
Tid:
torsdag, 9 februari, 2017 - 16:30

English below

Välkommen på studentrepresentantsutbildning! Utbildningen börjar 16:30, men vi kommer servera fika från 16:00. Beräknad sluttid är 18:30. Utbildningen riktar sig till dig som är studentrepresentant på Humanistiska fakulteten, IT-fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Det här utbildningstillfället är det Strep 1 som kommer hållas. Innehållet kommer vara mycket likt det som gicks igenom på utbildningen den 19 oktober hösten 2016 och kommer ge en översikt över många olika aspekter som kan vara bra att ha koll på som studentrepresentant. Utbildningen beräknas hålla på till 18:30.

Plats
Utbildningen kommer hållas i sal A1 311, i Pedagogens A-hus, Västra Hamngatan 25

Preliminärt dagordning
Vad innnebär det att vara studentrepresenant?
Göteborgs universitets struktur
Göta studentkårs struktur
Styrdokument för Göta studentkår och Göteborgs universitet
Mötesteknik
Case och diskussioner

Facebook-event finns här.

* * *

Welcome to a student representative course! The course will start at 16:30, but there will be fika from 16:00. The course is expected to end at 18:30.

This course is Strep 1. It will be very similar to the course held on October 19 in the autumn and will serve to give an overview over several different aspects of being a student representative. The course is expected to continue untill 18:30.

The course will be given in Swedish.

Place
The course will be held in room A1 311, in the A-house of the Faculty of Education, Västra Hamngatan 25.

Preliminary agenda
What does it mean to be a student representative?
The structure of the University of Gothenburg
The structure of Göta Students' Union
Policy documents for Göta Student's Union and the University of Gothenburg
Meeting techniques
Cases and dsicussions

Facebook event can be found here.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>