Humanistsektionens Inspark

Text in English will follow below

Ladda ned Insparksschema! (pdf)

Få bästa starten på din studietid!

Göta studentkårs humanistsektion bjuder på en inspark för alla nya studenter. Under två veckor har vi tillsammans med olika föreningar planerat en rad evenemang för att välkomna dig. Du har möjligheten att träffa nya vänner, bekanta dig med staden och lär känna studentlivet tillsammans med oss. Vi är tre insparkskoordinatorer som har huvudansvar för insparken, men till vår hjälp finns även arrangörer och phaddrar. En phadder, fadder fast med ph, är en student som redan gått en del och känner till universitetet, som finns där för att kunna svara på frågor och stöttning. Insparkskoordinatorerna känns igen med sin gula rock och arrangörer samt phaddrar har specifika insparkströjor på sig. Insparken arrangeras av Göta studentkår och är öppen för alla studenter på Humanisten! 

Gå in och titta på vårt Facebookevent samt gå med i vår Facebookgrupp för mer löpande information och samvaro!

Get the best start for your studies!

Göta Student Union, the humanities section welcomes you to the kick-off for all new students at the Faculty of Humanities! During two weeks we have, together with various student associations, planned a number of events to welcome you. You have the opportunity to meet new friends, get acquainted with the city and get to know the student life together with us. We are three kick-off coordinators who have the main responsibility for the kick-off, but there are also organizers and phadders. A phadder is a student who has already been studing for a while and is acquainted with the university, and can therefore answer your questions and give support. The kick-off coordinators is recognized by their yellow coat and organizers and phadders have specific kick-off T-shirts. The kick-off is organized by the Göta Student Union and is open to all students at the Humanist! 

Check out our Facebook event and join our Facebook group for updated information and to join the community!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>