Organization

How is Göta studentkår organized?

Göta studentkår have ten elected student representatives working full-time in order to work toward the improvment of our students' opportunities, both educational and otherwise. This is achieved, fot the most part, in adherence to our strategical plan, as well as by taking responsibility for issues pertaining to students. Those working in this capacity by the Union are:

The presidium

This is made up of the Union Chariman and two vice Chairs. In conjuction with the proper, this bureau is responsible fot the logistical and administrative aspects of the organization.

Contact details to the presidium can be found here.

The Sections

The indiviual sections work toward improving the quality of your studies and endeavour to make your time as a student as fulfilling as possible. They achieve this by, amongst other things, organizing special lectures in order to help complete your education, as well as appointing student representatives to the faculty boards with a view to presenting the student's points of view within the University proper.

Göta studentkår's section are; the Arts Section, the Social Sciences Section, the Science Section, the IT section, the Education section and the Doctoral Student Section.

In conjunction with the student groups within each respective section, the Student Union offers a wide variety of activities, such as parties, job fairs, film screenings and much more.

If you would like to find an existing student group or even start your own, feel free to contact the Union section to which you belong.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap