Contact us

 

Studenternas Hus    Opening hours

Götabergsgatan 17                          Monday & Wednesday 10 -16
411 34 Göteborg                              Tuesday 12-16
Telefon: 031-708 44 40                    Thursday 10-18
Mail: exp@gota.gu.se                      Friday 10-13

                                                           

 

Göta studenkår's presidium

Chairperson

Axel Andersson
ordforande@gota.gu.se
0707-154631 

 

 

 

 

 

 

 

Organizational secretary

Anneli Arohlén
orgsek@gota.gu.se 
0707-154633

 

 

 

Staff

 

Communications Officer

Tobias Karlsson
kommunikation@gota.gu.se
031-708 44 45

 

 

 

 

Financial Officer

Erika Darljung
erika.darljung@gota.gu.se
031-708 44 44

 

 

 

 

Job market relations strategist

Daiva Brazauskaite
daiva.brazauskaite@gota.gu.se

 

 

 

 

Office staff

Anna Hagström
exp@gota.gu.se
031-708 44 40

 

 

 

 

Office staff

Katarina Nilsson
exp@gota.gu.se
031-708 44 40

 

 

 

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap