Kårvalet - dags att välja kårfullmäktige

Nu kan du kandidera till Göta studentkårs fullmäktige.

Det innebär att du under Kårvalet den 2-8 mars kan bli vald till fullmäktigeledamot och under perioden 1 juli 2020 – 30 juni 2021 sitta i kårfullmäktige, Göta studentkårs högsta beslutande organ.

Mer information om fullmäktige och hur det fungerar hittar du här.

 

Det finns två sätt att kandidera till fullmäktige

Som enskild kandidat

Ställ upp som enskild kandidat i kårvalet! Du behöver bara fylla i en kandidatförsäkran och lämna in till oss senast 16 februari. Sedan är du valbar i kårvalet 2-8 mars.

Som en lista

Listor är kårens motsvarighet till ”partier”. På en lista är ni flera som kandiderar under ett namn.

  • Dra ihop ett gäng som du vill kandidera med
  • Ge listan ett namn
  • Lämna in var sin kandidatförsäkran senast 16 februari.
  • Lämna in en listöverenskommelse senast 16 februari.
  • Klart!

Ladda ner kandidatförsäkran (pdf)

Ladda ner listöverenskommelse (pdf)

Fyll i kandidatförsäkran (och listöverenskommelsen om ni kandiderar som en lista), och gör något av följande:

  • Scanna / fota och mejla den till val@gota.gu.se
  • Lämna in ett fysiskt exemplar till Expeditionen på Studenternas hus (här hittar du öppettider)
  • Lämna in ett fysiskt exemplar på ditt sektionskontor

Observera att alla kandidater måste ha ett medlemskap i Göta studentkår för VT20.

Inför kårvalet 2-8 mars kommer mer information om kandidaterna och hur du röstar!

 

Mer om Kårvalet och Kårfullmäktige

Varje vårtermin väljs fullmäktiges ledamöter för det kommande året i Kårvalet. Vem som helst får lov att kandidera, det enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår.

Fullmäktige består av 21 ledamöter, både enskilda och s.k. listor finns representerade. En lista motsvarar ungefär ett parti och är en koalition av medlemmar med liknande intressen som gått samman för att kandidera.

Medlemmarna röstar sedan på en kandidat eller en lista som de anser representera sina åsikter mot universitetet och kåren. Vid rösträkningen fördelas mandaten enligt valresultatet och en reservlista görs, vilket innebär att fullmäktige fylls på om det sker avhopp. Om en person hoppar av ersätts den i första hand av nästa person på samma lista, och annars av nästa person på reservlistan. Om det hoppar av fler ledamöter än det finns ersättare minskar storleken på fullmäktige.

Valsystemet

Valen till fullmäktige är hemliga och direkta. Det betyder att varje medlem i Göta studentkår får lägga sin enda röst direkt på den kandidat till fullmäktige som medlemmen vill se vald. Det är enbart medlemmar i Göta studentkår som har rätt att rösta i kårvalet.

Hur går det till?

Du röstar anonymt genom att logga in på karvalet.se. Använd samma inloggningsuppgifter som till Mecenat. Valet är öppet 2-8 mars 2020.

Hur fördelas platserna?

Kårvalet räknas samman utefter jämkade uddatalsmetoden. När valet är avslutat och alla röster räknade kommer platserna i fullmäktige att fördelas mellan kandidaterna efter vissa på förhand bestämda beräkningsgrunder för att kunna rangordna kandidaterna efter hur många röster de, eller listan de kandiderar på, har fått.

Valordning

Val till Göta studentkårs fullmäktige regleras i styrdokumentet Valordning för Göta studentkår.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>