Kårvalet - så här väljs fullmäktige

Kårvalet 2019

Varje vårtermin väljs fullmäktiges ledamöter för det kommande året i Kårvalet. Vem som helst får lov att kandidera, det enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår.

Fullmäktige består av 21 ledamöter, både enskilda och s.k. listor finns representerade. En lista motsvarar ungefär ett parti och är en koalition av medlemmar med liknande intressen som gått samman för att kandidera.

Medlemmarna röstar sedan på en kandidat eller en lista som de anser representera sina åsikter mot universitetet och kåren. Vid rösträkningen fördelas mandaten enligt valresultatet och en reservlista görs, vilket innebär att fullmäktige fylls på om det sker avhopp. Om en person hoppar av ersätts den i första hand av nästa person på samma lista, och annars av nästa person på reservlistan. Om det hoppar av fler ledamöter än det finns ersättare minskar storleken på fullmäktige.

Hur kandiderar jag?

Kandideringsperioden för Kårvalet 2019 är nu öppen! 

Kandidat blir du när du lämnat in en kandidatförsäkran till Göta studentkår samt styrkt att du betalat in medlemsavgift. Du kan lämna din kandidatförsäkran på tre olika sätt:

  1. Lämna den till kårexpeditionen i Studenternas hus. De kan även hjälpa dig med att skriva ut kandidatförsäkran så att du kan fylla i och skriva under på plats.
  2. Lämna den till ditt närmaste sektionskontor. Vi har kontor på GVC, Humanisten, Campus Haga, Campus Lindholmen samt Pedagogen Hus A.
  3. Lämna den direkt till Valnämnden, antingen genom att träffa dem "in person" eller genom att scanna din påskrivna blankett och mejla den till val@gota.gu.se.

När du fått godkänt av Valnämnden kan du börja kampanja och framföra ditt budskap! Beroende på vad Valnämnden beslutat kan du också få stöd med kampanjmaterial.

Observera att sista datum för kandidatanmälan är 10 mars.

Ladda ner kandidatförsäkran (pdf) här (observera att kandidatförsäkran måste skrivas ut och signeras)

Listor

I fullmäktige finns både enskilda ledamöter och så kallade listor. Listor är sammanslutningar av flera ledamöter. För att registrera en lista behöver du lämna in ett namn på listan samt vilka kandidater som ingår och i vilken ordning kandidaterna skall bli invalda. Alla kandidater på listan behöver ha fått godkännande från Valnämnden för att få stå med på listan. En lista får inte ha en beteckning som är likalydande eller direkt synonym med en studentkår, delorganisation inom sådan eller en sammanslutning av sådana. Inte heller får listan ha en beteckning som är ett namn på en person, varumärke, politisk organisation eller som på något sätt bryter mot gällande lagstiftning. Valnämnden beslutar om en listas namn är tillåtet eller ej.

Ladda ned Överenskommelse - lista (pdf) här (observera att överenskommelsen måste skrivas ut, signeras och lämnas in fysiskt)

Valsystemet

Valen till fullmäktige är hemliga och direkta. Det betyder att varje medlem i Göta studentkår får lägga sin enda röst direkt på den kandidat till fullmäktige som medlemmen vill se vald. Det är enbart medlemmar i Göta studentkår som har rätt att rösta i kårvalet.

Hur går det till?

Valet sker digitalt via karvalet.se, en tjänst som Mecenat har utvecklat. Den tekniska lösningen kan garantera valhemligheten för de röstande och medger samtidigt en snabb och enkel hantering av röstprocessen. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du har till Mecenat och avlägger din röst.

Hur fördelas platserna?

Kårvalet räknas samman utefter jämkade uddatalsmetoden. När valet är avslutat och alla röster räknade kommer platserna i fullmäktige att fördelas mellan kandidaterna efter vissa på förhand bestämda beräkningsgrunder för att kunna rangordna kandidaterna efter hur många röster de, eller listan de kandiderar på, har fått.

Valordning

Val till Göta studentkårs fullmäktige regleras i styrdokumentet Valordning för Göta studentkår.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap