How to become a member of Göta studentkår

Thank you for choosing to be a member of Göta studentkår. The work that we do for students in Gothenburg is fully dependent on members like you!

To register, please go to this link. A new window will open. At the bottom of the page you have the alternative to switch to "English". See below for a breakdown of the different alternatives for membership (given in Swedish only).

If you have any questions, please contact us at exp@gota.gu.se or call 031-708 44 40.

Naturvetarsektionen HT-VT (200,00 SEK) Full year membership for students at the Faculty of natural sciences

IT-Sektionen HT-VT (200,00 SEK) Full year membership for students at the IT-faculty

Doktorander HT (150,00 SEK) Single semester membership for PhD students of any faculty

Utbildningsvetenskapliga sektionen HT-VT (200,00 SEK) Full year membership for students at the Faculty of educational sciences

Naturvetarsektionen HT (150,00 SEK) Single semester membership for students at the Faculty of natural sciences

Humanistsektionen HT (150,00 SEK) Single semester membership for students at the Faculty of arts (Humaniora)

Samhällsvetarsektionen HT-VT (200,00 SEK) Full year membership for students at the Faculty of social sciences

Samhällsvetarsektionen HT (150,00 SEK) Single semester membership for students at the Faculty of social sciences

Humanistsektionen HT-VT (200,00 SEK) Full year membership for students at the Faculty of Arts (Humaniora)

Utbildningsvetenskapliga sektionen HT (150,00 SEK) Single semester membership for students at the Faculty of educational sciences

IT-Sektionen HT (150,00 SEK) Single semester membership for students at the IT-faculty

Doktorander HT-VT (200,00 SEK) Full year membership for PhD students of any faculty

Stödmedlem HT (150,00 SEK) Single semester membership for supporting members (non-students or students of other schools)

Stödmedlem HT-VT (200,00 SEK) Full year membership for supporting members (non-students or students of other schools)

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap