Läs- och skrivstöd

Information till dig med behov av läs- och skrivstöd.

Studenter som behöver lässtöd har rätt till anpassad kurslitteratur. Göteborgs universitetsbibliotek bjuder varje termin in till drop-in där de berättar mer om talböcker, appar, programvaror och lässtudio. 

Våren 2019 gäller följande tider

Måndag 28 januari 13.00-14.00 Humanistiska biblioteket, Seminarierum 2
Tisdag 29 januari 10.00-12.00 Biomedicinska biblioteket, lånedisken på plan 5
Tisdag 29 januari 15.00-17.00 Pedagogiska biblioteket 
Torsdag 31 januari 12.00-14.00 Samhällsvetenskapliga biblioteket, grupprum Oceanien samt Lässtudion, plan 5
Fredag 1 februari 11.00-13.00 Ekonomiska biblioteket, vid lånedisken på plan 3

 Läs mer på universitetsbibliotekets hemsida. >>

Ny lässtudio på Studietorget Hälsovetarbacken

Lässtudion är ett resursrum som är utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter i som är behov av läs- och skrivstöd på grund av dyslexi, synnedsättning eller andra typer av funktionsvariationer. Den kan bokas av personer som fått tillstånd för förstärkt biblioteksservice av GU:s samordnare för särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer >>

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>