Läs- och skrivstöd

Information till dig med behov av läs- och skrivstöd.

Studenter som behöver lässtöd har rätt till anpassad kurslitteratur. Göteborgs universitetsbibliotek bjuder varje termin in till drop-in där de berättar mer om talböcker, appar, programvaror och lässtudio. 

Våren 2020 gäller följande tider

·         Måndag 27 januari 12:00 - 14:00, Ekonomiska biblioteket, vid lånedisken på plan 3

·         Tisdag 28 januari 15:00 - 17:00, Samhällsvetenskapliga biblioteket, Lässtudion, plan 1

·         Onsdag 29 januari 15:00-17:00, Pedagogiska biblioteket

·         Torsdag 30 januari 13:00 - 14:00, Humanistiska biblioteket, Seminarierum 2

·         Fredag 31 januari 13:00-15:00, Biomedicinska biblioteket, lånedisken på plan 5 

 Läs mer på universitetsbibliotekets hemsida. >>

Ny lässtudio på Studietorget Hälsovetarbacken

Lässtudion är ett resursrum som är utrustat med tekniska hjälpmedel för studenter i som är behov av läs- och skrivstöd på grund av dyslexi, synnedsättning eller andra typer av funktionsvariationer. Den kan bokas av personer som fått tillstånd för förstärkt biblioteksservice av GU:s samordnare för särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer >>

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>