Student med barn

Som student med barn är det inte alltid lätt att få livspusslet att gå ihop. Här har vi samlat information som vi tror är matnyttig för dig som studerar och har barn.

Föräldrapenning

Om du arbetade innan studierna så att du har kvalificerat dig för SGI och tar studiemedel under studierna så räknas din SGI som vilande och du får då föräldrapenning baserat på din inkomst du hade innan du studerade. Om du inte kvalificerat dig för SGI så får du ett grundbelopp om 180 kronor per dag före skatt.

Regelsamlingen

Som student med barn är det oftare viktigt att kunna planera sitt liv än det är för studenter utan barn. Enligt regelsamlingen ska studenter senast åtta veckor före kursstart har tillgång till litteraturlista samt ansvarig lärares namn. Minst två veckor innan kursstart ska schema finnas tillgängligt, innehållande examinationsformer och -tillfällen, obligatoriska moment samt inlämningstider för större uppgifter. Vidare kan det vara värt att uppmärksamma lärare och övriga om undervisning förläggs på andra tider än 8-17 (dagkurser) och 18-21 (kvällskurser). Läs gärna mer om vilka rättigheter du har som student i regelsamlingen.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap