Fullmäktige 2018/19 | Representative assembly 2018/19

Bild från konstituerande fullmäktigemötet 2015/16

Fullmäktige är Göta studentkårs högst beslutande organ. Där sätts ramar för Göta studentkårs verksamhet, budget och andra övergripande frågor. De har bland annat som uppgift att välja styrelse och sektionsstyrelser för Göta studentkår. 

Ledamötena i fullmäktige väljs en gång per år och vem som helst får lov att kandidera, enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår. Kårvalet hålls på vårterminen.

I fullmäktige finns både enskilda ledamöter och så kallade listor, vilka ungefär motsvarar politiska partier eller koalitioner där medlemmar med liknande intressen för kåren gått samman. Fullmäktige består av 21 ledamöter. Vid rösträkningen görs en reservlista, vilket innebär att fullmäktige fylls på om det sker avhopp. Om en person hoppar av ersätts den i första hand av nästa person på samma lista, och annars av nästa person på reservlistan. Avhoppen blir giltiga först när verksamhetsåret inleds. Om det hoppar av fler ledamöter än det finns ersättare minskar storleken på fullmäktige.

Alla medlemmar kan skicka in motioner till Göta studentkårs fullmäktige, kårstyrelse eller sin sektionsstyrelse. För att motionera till fullmäktige eller kårstyrelsen skickar du ett mail till ordf@gota.gu.se. Frågor? Kontakta ordföranden eller vice ordförande för att få hjälp.

 

Fullmäktige 18/19 består av:

Paddingtons vänner
Elvis Leinonen
Sara Ben Maaouia
Linnéa Carlsson
Linnéa Norrhall
Alexandra Ghafari
Christoffer Crad Aranciba
Malin Vermcrantz

Erik Liberg

Jessica Carlsson

Henrik Moldén

Nico Hengst

Jesper Anttila

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>