Kontakta oss

Nedan finns kontaktuppgifter till centrala presidiet, sektionsordföranden samt personal.

Centrala presidiet hittar du i Göta studentkårs lokaler i Studenternas hus, Götabergsgatan 17.

Axel Andersson | Kårordförande
ordf@gota.gu.se
0707 - 154 631

 

Sandra Magnusson | Vice kårordförande
vice@gota.gu.se
0707 - 154 632

 

Anneli Arohlén | Organisationssekreterare
org.sek@gota.gu.se
0707 - 154 633

Stefano De Romanis | Eventansvarig
event@gota.gu.se
0707 - 609 836

Följ Göta studentkår på sociala medier

Facebook Instagram

Sektionskontoret finns en trappa upp från huvudentrén Campus Haga, Sprängkullsgatan 19.

Ludvig Hjelm | Ordförande
samsek@gota.gu.se
0707 - 609 835

Victoria Sandberg | Vice ordförande
vice.samsek@gota.gu.se
0736 - 124 483

Följ Samhällsvetarsektionen på sociala medier

Facebook Instagram

Sektionskontoret finns i Pedagogen A-huset, vid utgången som leder mot Magasinsgatan.

Just nu är posterna som sektionsordförande och vice sektionsordförande vaktantsatta. Sektionsstyrelsen når du via mejl. Se nedan.

 

Styrelsen
utsek@gota.gu.se
0704 - 963 483

Följ Humanistsektionen på sociala medier

Facebook Instagram

Sektionskontoret finns på Lundgrensgatan 1B, in i korridoren förbi Servicecenter.
Drop-in
Tisdagar 8.30 - 12-30
Torsdagar 12.30 - 16.30

Linda Jansson | Ordförande
humsek@gota.gu.se
0707 - 953 561

Följ Humanistsektionen på sociala medier

Facebook Instagram

Sektionskontoret finns direkt innanför huvudentrén till Geovetarcentrum, Wavrinskys plats.

Felix Gustafsson | Ordförande
natsek@gota.gu.se
0704 - 833 483

Följ Naturvetarsektionen på sociala medier

Facebook Instagram

Sektionskontoret finns i hus Patricia, på våning 4 i studentloungen.

Johnny Hamnesjö Olausson | Ordförande
itsek@gota.gu.se
0736 - 988 619

Följ IT-sektionen på sociala medier

Facebook Instagram

Göta studentkårs personal arbetar i kansliet på Studenternas hus, Götabergsgatan 17.

Anna Hagström | Kanslist
exp@gota.gu.se
031 - 708 44 40

Tobias Karlsson | Kommunikatör
kommunikation@gota.gu.se
031 - 708 44 45

Erika Darljung | Ekonom
erika.darljung@gota.gu.se
031 - 708 44 44

Daiva Brazauskaite | Arbetsmarknadsstrateg
arbetsmarknad@gota.gu.se
0722 - 353 818

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>