Uppdrag inom Göta studentkår

Lediga förtroendeuppdrag inom din studentkår

Lediga förtroendeuppdrag inom din studentkår

 

Valnämnd

Valnämnden är det organ som anordnar kårvalet för Göta studentkår. Kårvalet är valet till fullmäktige, det högsta beslutande organet, och alla som är medlemmar är röstberättigade. För verksamhetsåret 15/16 sökes nu en ordförande samt ledamöter. Intresserad? Hör av dig till Peter Wejmo på ordf@gota.gu.se

 

Valberedning

Valberedningen är det organ som bereder alla val som fullmäktige behandlar; bland annat kårordförande, sektionsstyrelsen och verksamhetsrevisorerna. För verksamhetsåret 15/16 sökes nu 3 ledamöter till valberedningen. Intresserad? Hör av dig till Peter Wejmo på ordf@gota.gu.se

 

Ersättare till GFS Styrelse

GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, främst inom det studiesociala området. Samtliga studentkårer i Göteborg är medlemmar i GFS. Varje kår utser en ordinarie ledamot och en suppleant till GFS styrelse. Just nu söker Göta studentkår sin suppleant i styrelsen för verksamhetsåret 15/16. Intresserad? Hör av dig till Ebba Jacobsson på studiesocialt@gota.gu.se

 

Humanistsektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom humanistsektionen, klicka här.

 

IT-sektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom IT-sektionen klicka här.

 

Naturvetarsektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom Naturvetarsektionen, maila natsek@gota.gu.se

 

Samhällsvetarsektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom samhällsvetarsektionen, klicka här.

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom den utbildningsvetenskapliga sektionen, klicka här.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap