Uppdrag inom Göta studentkår

Lediga förtroendeuppdrag inom din studentkår

Lediga förtroendeuppdrag inom din studentkår

 

Valnämnd

Valnämnden är det organ som anordnar kårvalet för Göta studentkår. Kårvalet är valet till fullmäktige, det högsta beslutande organet, och alla som är medlemmar är röstberättigade. För verksamhetsåret 15/16 sökes nu en ordförande samt ledamöter. Intresserad? Hör av dig till Peter Wejmo på ordf@gota.gu.se

 

Valberedning

Valberedningen är det organ som bereder alla val som fullmäktige behandlar; bland annat kårordförande, sektionsstyrelsen och verksamhetsrevisorerna. För verksamhetsåret 15/16 sökes nu 3 ledamöter till valberedningen. Intresserad? Hör av dig till Peter Wejmo på ordf@gota.gu.se

 

Ersättare till GFS Styrelse

GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, främst inom det studiesociala området. Samtliga studentkårer i Göteborg är medlemmar i GFS. Varje kår utser en ordinarie ledamot och en suppleant till GFS styrelse. Just nu söker Göta studentkår sin suppleant i styrelsen för verksamhetsåret 15/16. Intresserad? Hör av dig till Ebba Jacobsson på studiesocialt@gota.gu.se

 

Humanistsektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom humanistsektionen, klicka här.

 

IT-sektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom IT-sektionen klicka här.

 

Naturvetarsektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom Naturvetarsektionen, maila natsek@gota.gu.se

 

Samhällsvetarsektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom samhällsvetarsektionen, klicka här.

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen

För vakanta studentrepresentantsuppdrag inom den utbildningsvetenskapliga sektionen, klicka här.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>