Uppdrag inom Göteborgs universitets studentkårer (GUS)

Göteborgs universitets studentkårer

Nomineringsanmodan/fyllnadsval för studentrepresentant i universitetsstyrelsen

Göteborgs universitet utlyste under hösten 2015 platser i de universitetsgemensamma organ som studenterna har rätt att vara företrädda i.  Studentrepresentanter för mandatperioden 2016-01-01—2016-12-31 tillsattes 2015-12-15 enligt Handläggningsordning för val av studentrepresentanter i universitetsgemensamma organ (V2015/599).

En vakans har nu uppstått i universitetsstyrelsen, varför ett fyllnadsval skall handläggas skyndsamt. Vill du vara representant i universitetsstyrelsen? Kontakta Lina Olofsson på utbildning@gota.gu.se. Sista dagen att söka är 12 februari.

 

Området för infrastrukturstöd: workshops med tema lokalbokning och schemaläggning

Fastighets- och serviceenheten erbjuder idag stöd för att planera och förenkla schemaläggning och lokalbokning, både när det gäller systemstöd och process. En utredning som gjordes visade att det finns förbättringspotential kring processen för lokalbokning och schemaläggning vid Göteborgs universitet. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda förutsättningar och lämna förslag till organisation och arbetssätt för planering och schemaläggning.

Under februari – april kommer det göras två workshops för att få en tydlig bild av nuläge och önskat läge när det gäller schemaläggning. Därför sökes deltagare till dessa två workshops.

Intresserad? Hör av dig till Lina Olofsson på utbildning@gota.gu.se

 

Representant till GUS valberedning

GUS valberedning bereder val av studentrepresentanter som GUS tillsätter; exempelvis universitetsstyrelsen, centrala arbetsmiljökommittén och disciplinnämnden. Uppdraget gäller framför allt under oktober-november då studentrepresentanterna behöver tillsättas, men även under våren då några av valen hålls.

Det finns för närvarande 3 lediga platser i valberedningen. Intresserad? Hör av dig till Lina Olofsson på utbildning@gota.gu.se

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap