Uppdrag inom Göteborgs universitets studentkårer (GUS)

Göteborgs universitets studentkårer

Nomineringsanmodan/fyllnadsval för studentrepresentant i universitetsstyrelsen

Göteborgs universitet utlyste under hösten 2015 platser i de universitetsgemensamma organ som studenterna har rätt att vara företrädda i.  Studentrepresentanter för mandatperioden 2016-01-01—2016-12-31 tillsattes 2015-12-15 enligt Handläggningsordning för val av studentrepresentanter i universitetsgemensamma organ (V2015/599).

En vakans har nu uppstått i universitetsstyrelsen, varför ett fyllnadsval skall handläggas skyndsamt. Vill du vara representant i universitetsstyrelsen? Kontakta Lina Olofsson på utbildning@gota.gu.se. Sista dagen att söka är 12 februari.

 

Området för infrastrukturstöd: workshops med tema lokalbokning och schemaläggning

Fastighets- och serviceenheten erbjuder idag stöd för att planera och förenkla schemaläggning och lokalbokning, både när det gäller systemstöd och process. En utredning som gjordes visade att det finns förbättringspotential kring processen för lokalbokning och schemaläggning vid Göteborgs universitet. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda förutsättningar och lämna förslag till organisation och arbetssätt för planering och schemaläggning.

Under februari – april kommer det göras två workshops för att få en tydlig bild av nuläge och önskat läge när det gäller schemaläggning. Därför sökes deltagare till dessa två workshops.

Intresserad? Hör av dig till Lina Olofsson på utbildning@gota.gu.se

 

Representant till GUS valberedning

GUS valberedning bereder val av studentrepresentanter som GUS tillsätter; exempelvis universitetsstyrelsen, centrala arbetsmiljökommittén och disciplinnämnden. Uppdraget gäller framför allt under oktober-november då studentrepresentanterna behöver tillsättas, men även under våren då några av valen hålls.

Det finns för närvarande 3 lediga platser i valberedningen. Intresserad? Hör av dig till Lina Olofsson på utbildning@gota.gu.se

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>