Uppdrag inom Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS)

GFS valberedning

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) utser studentledamöter till bolagsstyrelser och stiftelsestyrelser. 

Valberedningen sköter beredningen av GFS personval till såväl GFS stiftelser, grupper och bolag. Valberedningen har att utföra intervjuer och slutligen förorda nominerade till val i GFS styrelse. Frågor om valberedningen kan skickas till valberedning@gfs.se

Är du intresserad av att sitta med i GFS valberedning? Hör av dig till Ebba Jacobsson på studiesocialt@gota.gu.se

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>