Sektioner

Göta studentkår finns på flera ställen runt om på Göteborgs universitet. På sektionernas egna sidor hittar du nyheter, kalendarium och information om verksamheten som är specifik för varje sektion.

Göta studentkår representerar studenter vid fem av Göteborgs universitets fakulteter. Dessa utgör inom Götas organisation fem olika sektioner. Varje sektion har en ideell styrelse och en heltidsarvoderad Sektionsordförande (Samhällsvetarsektionen har dessutom en heltidsarvoderad vice sektionsordförande). Dessa är ansvariga för hela sektionens verksamhet. Sektionsstyrelsen har möten cirka en gång i månaden och är öppet för alla medlemmar att delta på.

På varje sektion finns också ett kontor där du kan komma i kontakt med Göta studentkår, oavsett om du har frågor rörande din situation som student eller om du vill engagera dig på något vis. Är det ingen på plats kan du alltid höra av dig via mejl eller telefon

Doktorander

Under varje sektion finns dessutom ett doktorandråd där fakultetens doktorander har möjlighet att diskutera sin forskarutbildning och anställning på universitetet.

Klicka in på din sektion för att se mer!

  • Humanistsektion är verksam vid Humanistiska fakulteten på Humanisten, Gamla hovrätten, Chalmers Vasa och på institutionen för historiska studier på Eklandagatan 86.

  • Here at the IT-section, we take care of all students studying at the IT faculty, both at Campus Lindholmen and at Campus Johanneberg.

  • Göta studentkårs naturvetarsektion är verksam vid Naturvetenskapliga fakulteten. Läs mer på sektionssidan!

  • För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

  • För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>