Doktorander

Göta studentkår jobbar för att din tid som doktorand ska bli bättre, med allt från vilka kurser du läser till din sociala trygghet. 

Bland de doktorandfrågor som kåren driver finns till exempel rätten till och finansiering av högskolepedagogisk utbildning, doktoranders arbetsmiljö och inte minst frågan om doktorandanställning för alla. Arbetet har kommit olika långt på olika ställen, men det har redan gett stora resultat. Men för att vi ska komma ännu längre krävs att vi alla hjälps åt!

Doktorander är ett viktigt inslag i både forskning och undervisning på varje institution. Det är genom kåren som doktoranderna tillsammans kan vara med och påverka på plats, till exempel genom att välja representanter till institutionsstyrelsen. Och det ska självklart inte glömmas bort att doktoranderna inom kåren brukar ordna en massa trevliga aktiviteter, allt från konferenser till gemensamma middagar.

Loppis på Studenternas hus

Kom och fynda på Studenternas hus den 17 november! Göta studentkår arrangerar loppis för universitetets studenter. Fritt inträde såklart - välkommen!

Nu söker vi drivna studenter som vill arrangera vårens Kårval!

Varje vår arrangerar Göta studentkår Kårvalet. Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att sitta i nästa års kårfullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ.

Var med och gör studenternas röst hörd i universitetsgemensamma organ!

Göteborgs universitet utlyser varje år platser i de universitetsgemensamma organ som studenter har rätt att delta i.

Lediga förtroendeuppdrag inom Göta studentkår

För att Göta studentkår skall fungera optimalt behöver vi engagerade studenter i en mängd olika råd, styrelser, organ och projektgrupper.

Höstens Studenthäfte är här!

Hämta ditt häfte på expeditionen, Studenternas hus, eller hos ditt sektionskontor! Vi kommer också finnas på campus under höstterminens första veckor.

Drop-in om talböcker | Drop-in about talking books

Dropin talböcker Göta

Göteborgs universitetsbibliotek bjuder in till drop-in om anpassad kurslitteratur, stödprogram, appar och lässtudio.

  Incidentrapportering nu tillgänglig för studenter!

  GURIA arbetsmiljö Göta studentkår

  Om du skadat dig, eller upplever att universitetet brister i sina rutiner kring arbetsmiljö, säkerhet eller miljö - då ska du göra en så kallad incidentanmälan. Din tid på universitet

  Filosofspexet ger: Systrarna Pankhurst

  Filosofspexet sätter upp Systrarna Pankhurst - eller att röra om i en rösträttsrörelse!
  Biljettpris: 80 kr för kårmedlemmar (alla studentkårer), 100 kr för övriga. 

  Urpremière 6 februari kl 18
  Galapremière 13 februari kl 18
  Föreställning 19 februari kl 19
  Föreställning med pub 20 februari kl 19
  Föreställning 23 februari kl 19
  Draeggföreställning 27 februari kl 18

  För mer information/bokning: www.filosofspexet.se

  Fullmäktige 6 | Representative assembly 6

  Den 26 maj är det dags för det sjätte och sista fullmäktigesammanträdet för verksamhetsåret 15/16. Det kommer att hållas i Lingsalen på Studenternas hus, Götabergsgatan 17. Mötet är öppet för alla som är medlemmar i Göta studentkår. Anmälan görs här senast 18 maj. Möteshandlingar läggs upp under Detta är kåren/Fullmäktige 10 dagar innan mötet.

  Vill du få kallelse till fullmäktigessammanträden direkt till din mail? Hör av dig till vice.soc@gota.gu.se

   

  Fullmäktige 5 | Representative assembly 5

  Den 22 mars är det dags för det femte fullmäktigesammanträdet för verksamhetsåret 15/16. Det kommer att hållas i Lingsalen på Studenternas hus, Götabergsgatan 17. Mötet är öppet för alla som är medlemmar i Göta studentkår. Anmälan görs här senast 14 mars. Möteshandlingar läggs upp under Detta är kåren/Fullmäktige 10 dagar innan mötet.

  Vill du få kallelse till fullmäktigessammanträden direkt till din mail? Hör av dig till vice.soc@gota.gu.se

   

  BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

  1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
  2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
  3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

   

  Samhällsvetarsektionen
  För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
  Läs mer

   

  Utbildningsvetenskapliga sektionen
  För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
  Läs mer

   

  Humanistsektionen
  För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
   
  For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

  Naturvetarsektionen
  För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
  Läs mer

   

  IT Section
  If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
  Läs mer

   

  Doktorander
  För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

   

  Bli stödmedlem
  Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
  Bli stödmedlem!

   

  Läs mer om medlemskap

  Subscribe to RSS - Doktorander