Följ oss på sociala medier: Instagram

Religionsvetenskapliga Föreningen

Religionsvetenskapliga föreningen är en studentgrupp under Göta studentkår med syfte att få studenter i religionsvetenskap och teologi att träffas över kursgränserna och att sprida religionsvetenskaplig forskning främst genom att anordna föreläsningar och debatter med inbjudna forskare. Syftet är även att verka studiesocialt genom att anordna fester och andra aktiviteter samt även utbildningsbevakande genom att diskutera och utvärdera vår utbildning.

Studentgruppen träffas huvudsakligen på institutionen för litteratur, idéhistoria & religion på Humanisten.

Medlem i studentgruppen är alla medlemmar i Göta studentkår som studerar religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Som medlem får man vara med och bestämma vad studentgruppen ska göra, och alla som är intresserade är därmed varmt välkomna att aktivt engagera sig i verksamheten. Våra aktiviteter är i regel gratis för medlemmar i Göta studentkår, och för övriga besökare kostar de 20 kr per tillfälle.
Kontakt: sg.religion@gota.gu.se
 Facebook: Religionsvetenskapliga föreningen 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap