Studentarbetsmiljöombud

Här ser du kontaktuppgifterna till studentarbetsmiljöombuden (SAMO) på institutionerna.  Om du har frågor eller åsikter rörande arbetsmiljön på din institution kan du höra av dig till samo och om det är något som berör hela fakulteten kan du kontakta studenthuvudarbetsmiljöombudet (SHAMO). 
 

Studenthuvudarbetsmiljöombud (SHAMO)
Malin Andersson:  shamo.humsek@gota.gu.se

SAMO institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Vakant  samo.flov@gota.gu.se

SAMO institutionen för historiska studier
Vakant  samo.ihs@gota.gu.se

SAMO institutionen för kulturvetenskaper
Henrik Bergius:  samo.kuv@gota.gu.se

SAMO institutionen för litteratur , idéhistoria och religion 
Ellen Holm  samo.lir@gota.gu.se 

SAMO institutionen för språk och litteraturer 
Ellen Holm:  samo.sprak@gota.gu.se

SAMO institutionen för svenska språket 
Vakant

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>